หน้าแรก
ประวัติบริษัท
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
ติดต่อเรา

มอก. 20-2543
มอก. 24-2548
หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ ติดต่อเรา

กระบวนการผลิต


การหลอมเหล็ก
เศษเหล็ก (Scrap) ถูกหลอมให้เป็นน้ำเหล็กด้วยกระแสไฟ AC ในเตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace - EAF) ขนาด 20 และ 28 ตัน ขณะเดียวกันจะกำจัดมลทินและปรับค่าเคมี ก่อนที่จะเทลงสู่ถังรับน้ำเหล็ก (Ladle)

 การหล่อเหล็กแท่ง
น้ำเหล็กใน Ladle ถูกถ่ายลงในอ่างรับน้ำเหล็ก (Tundish) เพื่อปล่อยลำน้ำเหล็กลงสู่ Mould เพื่ดหล่อเป็นเหล็กแท่ง (Billet) ขนาด 100x100 mm. หรือ 120x120 mm. ตามความยาวที่ต้องการ
 การรีดเหล็กเส้น
Billet ที่ได้มาตรฐานจะถูกนำเข้าเตาอบ (Reheating Furnace) เพื่ออบให้ร้อนแดง แล้วส่งออกมาผ่านแท่นรีดลดขนาดลงหลายๆแท่นจนได้ขนาดที่ต้องการ ก่อนที่จะถูกตัดด้วยเครื่องไฮโดรลิคให้ได้ความยาวที่ต้องการ
 การตรวจสอบคุณภาพ
ในทุก lot การผลิต จะมีการตรวจสอบค่าเคมีและทดสอบแรงดึงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
© copyright 2015 created by www.kstisteel.com