KASEMSAKDI TRADING CO.,LTD

ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย

Kasemsakdi Trading co.,LTD

บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัทเกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้ดำเนินการ ด้านอุสาหกรรมผลิตเหล็กบนพื้นฐานความรู้และความชำนาญ เพื่อที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่วัตถุดิบเหล็ก(บิลเลท) และผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตภายใต้เครื่องหมายการค้า KSTI อาทิ เหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. – 40 มม. ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 และเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. – 34 มม. ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24

บริษัทฯ ขอยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากท่านตลอดไป

สอบถามข้อมูล:

0-2266-8555-56

บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด
มอก. 24-2548