เกี่ยวกับเรา

history

ประวัติบริษัท
บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด โดยคุณ เกษม จารุสกุลอารียกุล เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์มือสอง ประเภทรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์จากต่างประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ในนามของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมศักดิ์

ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านชิ้นส่วนเหล็กของรถประเภทต่างๆ ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลา 22 ปี บริษัทฯจึงได้ขยายฐานธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมเหล็กกล้า โดยร่วมทุนเปิกโรงงานผลิตเหล็กจากเตาหลอมที่ประเทศจีนตั้งแต่ พ.ศ. 2530 และดำเนินธุรกิจต่อจนถึงปี พ.ศ. 2538 บริษัทฯจึงได้ย้ายฐานการผลิตและกลับมาเพิ่มการลงทุนยังประเทศไทย เนื่องจากได้เล็งเห็นความเจริญเติบโตและความต้องการในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งยังมีความต้องการเหล็กสูงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังพัฒนาศักยภาพการผลิต วิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านเห็นที่ทันสมัยให้เพิ่มขึ้น และในปีนั้นเอง หจก. เกษมศักดิ์ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อเริ่มดำเนินธุรกิจเหล็กกล้าในประเทศไทยด้วยจดทะเบียน 400 ล้านบาท

บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด

จากความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร บริษัทฯได้ขยายฐานการผลิตและการจัดจำหน่ายโดยเปิดโรงงานที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อผลิตเหล็กกล้าจากเตาหลอมไฟฟ้า  ( Electric Arc Furnace ) ขนาด 20 ตัน ด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 80,000 ตันต่อปี และปัจจุบันได้ขยายกังการผลิตโดยเพิ่มเตาหลอมขนาด 28 ตัน ซึ่งสามารถรองรับผลผลิตได้ถึง 180,000 ตันต่อปี ภายใต้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และสนับสนุนให้มีการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรฐาน ISO

ปัจจุบัน บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายประเภทต่างๆดังนี้ ผลิตและจัดจำหน่าย เหล็กบิลเล็ต เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย ตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ และวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพื่อบริการครบวงจรให้กับลูกค้า

ด้วยนโยบายและเป้าหมายของกลุ่มผู้บริหารของบริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด จะยึดมั่นในการผลิตและจัดจำหน่ายเหล็ก คุณภาพดี พร้อมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าตลอดไป

บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด

594 ถ.พระราม 4 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพฯ 10500