ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars) และ เหล็กเส้นกลม (Round Bars)
เหล็กข้ออ้อย

Deformed Bars (เหล็กข้ออ้อย)

Deformed Bars

เหล็กข้ออ้อย

  • Sizes and Weights
  • Mechanical Properties
  • Chemical Composition (max% by weight)

เหล็กข้ออ้อย เป็นเหล็กที่มีแรงยึดเกาะที่ผิวสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการ ความแข็งแรงสูง เช่น ตึกที่มีความสูงมากๆ สะพาน เขื่อน และงานก่อสร้างที่ต้องรับแรงอัดมากๆ เหล็กข้ออ้อยผลิตตามมาตรฐาน มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD30, SD40 และ SD50 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. – 40 มม. ความยาว 10 เมตรและ 12 เมตร

Round Bars

เหล็กเส้นกลม

  • Sizes and Weights
  • Mechanical Properties
  • Chemical Composition (max% by weight)

เหล็กเส้นกลม เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น อาคารพาณิชย์ บ้าน และงานก่อสร้างทั่วไป เหล็กเส้นกลมผลิตตามมาตรฐาน มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. – 34 มม. ความยาว 10 เมตร และ 12 เมตร

เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม (Round Bars)

บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด

สำนักงานกรุงเทพฯ ที่อยู่: 594 ถ.พระราม 4 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพฯ 10500