กระบวนการผลิต

production

กระบวนการผลิต

เศษเหล็ก (Scrap) ถูกหลอมให้เป็นน้ำเหล็กด้วยกระแสไฟ AC ในเตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace – EAF) ขนาด 20 และ 28 ตัน ขณะเดียวกันจะกำจัดมลทินและปรับค่าเคมี ก่อนที่จะเทลงสู่ถังรับน้ำเหล็ก (Ladle)

การหลอมเหล็ก

เศษเหล็ก (Scrap) ถูกหลอมให้เป็นน้ำเหล็กด้วยกระแสไฟ AC ในเตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace - EAF) ขนาด 20 และ 28 ตัน ขณะเดียวกันจะกำจัดมลทินและปรับค่าเคมี ก่อนที่จะเทลงสู่ถังรับน้ำเหล็ก (Ladle)

การรีดเหล็กเส้น

Billet ที่ได้มาตรฐานจะถูกนำเข้าเตาอบ (Reheating Furnace) เพื่ออบให้ร้อนแดง แล้วส่งออกมาผ่านแท่นรีดลดขนาดลงหลายๆแท่นจนได้ขนาดที่ต้องการ ก่อนที่จะถูกตัดด้วยเครื่องไฮโดรลิคให้ได้ความยาวที่ต้องการ

การหล่อเหล็กแท่ง

น้ำเหล็กใน Ladle ถูกถ่ายลงในอ่างรับน้ำเหล็ก (Tundish) เพื่อปล่อยลำน้ำเหล็กลงสู่ Mould เพื่ดหล่อเป็นเหล็กแท่ง (Billet) ขนาด 100x100 mm. หรือ 120x120 mm. ตามความยาวที่ต้องการ

การตรวจสอบคุณภาพ

ในทุก lot การผลิต จะมีการตรวจสอบค่าเคมีและทดสอบแรงดึงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

การหลอมเหล็ก
การตรวจสอบคุณภาพ

Specifications

คุณสมบัติของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
คุณสมบัติของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

โรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่: 109 ม.1 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์: 032-439-029 โทรสาร: 032-439-030